• ایمیل ما:

    info@yaslogistics.com

ترخیص کالا،سرمایه گذاری،خرید خارجی و سایر خدمات مرتبط

ترخیص کالا،سرمایه گذاری،خرید خارجی و سایر خدمات مرتبط

ترخیص کالا،سرمایه گذاری،خرید خارجی و سایر خدمات مرتبط

 خدمات ترخیص قطعی ، ورود موقت ، ترانزیت داخلی و خارجی کالا در کلیه گمرکات کشور

اخذ ثبت سفارش و مشاوره در جهت به کارگیری مناسبترین تعرفه گمرکی و ارزش کالا
این شرکت در جهت تسهیلات بیشتر تجار محترم ، کلیه خدمات سرمایه گذاری در خرید کالاهای تجاری مورد قرارداد را تا سقف % 70 ارزش کالا در اکثر نقاط جهان تا زمان تحویل کالا بر عهده میگیرد
اطلاع رسانی : سیستم های پیگیری لحظه ای از موقعیت کالا 
 انبار داری : انبارهای اختصاصی در آسیا به ویژه چین ( 27 نقطه ) امارات ، ترکیه و در اروپا آلمان ، فرانسه و 
بازرسی کل : سیستم بازرسی کمی و کیفی کالا با قابلیت ارائه خدمات در کلیه نمایندگیها
حمل کالای نمایشگاهی : برنامه ریزی منظم و دقیق و تحویل در زمان مقرر به کلیه نقاط جهان
ترخیص کالا :  خدمات ترخیص قطعی ، ورود موقت ، ترانزیت داخلی و خارجی کالا در کلیه گمرکات کشور
اخذ ثبت سفارش و مشاوره در جهت به کارگیری مناسبترین تعرفه گمرکی و ارزش کالا