• ایمیل ما:

    info@yaslogistics.com

خدمات حمل زمینی

خدمات حمل زمینی

خدمات حمل زمینی

سرویس جهت حمل بارهای وارداتی و صادراتی توسط کامیون های چادری ، یخچالی و کفی در کلیه نقاط جهان سرویس ویژه حمل گروپاژ(خرده بار) از درب کارخانه

حمل خودروهای سواری و سنگین

حمل محمولات ترافیکی و فوق سنگین

حمل ریلی از نقاط مختلف اروپا تا گمرکات ترکیه