• ایمیل ما:

    info@yaslogistics.com

خدمات حمل دریایی

خدمات حمل دریایی

خدمات حمل دریایی

 پوشش کلیه خطوط ارتباطی مسیر اروپا،آسیا،آمریکا به صورت کانتینری، فله یخچالی و در صورت نیاز از درب کارخانه تا مقصد نهایی به همراه ترانزیت

چارتینگ کشتی های فله و کانتینر بر به صورت سالیانه و یا در قالب مسیر های مشخص شده وارداتی یا صادراتی پیگیری و انجام امور اسنادی ،تخلیهو بارگیری مجدد در تمامی بنادر از جمله بنادر جبل علی و مرسین